Fysioterapia

Voit tulla fysioterapiaan ilman lähetettä, tai mikäli lääkäri tai muu terveydenhuoltoalan ammattilainen sinulle fysioterapiaa suosittaa.

1.1.2023 alkaen fysioterapiasta lääkärin lähetteellä saatava Kela-korvaus on poistunut.

Olemme fysioterapian moniosaajia, ja koulutamme henkilöstöämme pysyäksemme alan huipulla.
Tutustu henkilökuntaamme ja palveluvalikoimaamme!

Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia

Tule -fysioterapia sisältää fysioterapeuttisen tutkimisen ja haastattelun, laaditaan hoitosuunnitelma huomioiden asiakkaan toiveet, ohjataan kotiharjoitteet tukemaan mahdollisimman hyvän lopputuloksen saavuttamista.
Tule -fysioterapian diagnoosit voivat olla niskaan, selkään, olkapäähän, lonkkaan ym. niveleen kohdistuvia. Myöskin yleisiä ovat jänteiden, hermojen ja lihasten sekä rasitusvammatilat että muut kiputilat ja tulehdukset.
Tule -fysioterapiaa toteutetaan kuntoutukseen jo ennen leikkausta  sekä leikkausten jälkeisen toipumisen edistämiseen.

Tule -fysioterapia voi sisältää:

 • fysikaalisia hoitoja mm. ultraääni, sähköhoidot, yhdistelmähoidot, lämpöpaketit, kylmäpaketit, parafiini
 • manuaalinen käsittely (hieronta, fascia-käsittely)
 • liikehoidot passiivisesti tai aktiivisesti
 • mobilisointi esim. selkärangalle tai nivelelle
 • kinesioteippaus rauhoittamaan, aktivoimaan tai stabiloimaan
 • kotiharjoitteiden ohjaaminen ja kertaaminen

Neurologinen fysioterapia

Olemme vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen saralla KELAn yhteistyökumppani.

Aikuisneurologinen fysioterapia

Aikuisneurologista fysioterapiaa tarvitaan, kun toimintakyky on heikentynyt esimerkiksi sairauden tai onnettomuuden seurauksena.

Neurologisella kuntoutuksella pyritään ylläpitämään tai parantamaan kuntoutujan liikkumis- ja toimintakykyä sekä tukemaan selviytymistä päivittäisissä toimissa kotona ja kodin ulkopuolella.

Fysioterapian tavoitteena on elämänlaadun kohentuminen, työ- ja toimintakyvyn palauttaminen ja ylläpitäminen, omatoimisuuden tukeminen sekä omien voimavarojen löytäminen ja hyödyntäminen. Fysioterapia voidaan toteuttaa terapiatilassa toimipisteessämme, kuntoutujan kotona, palvelutalossa tai allasterapiana.

Aikuisneurologista fysioterapiaa toteutamme lääkärin lähetteellä tai ilman, Kelan avoterapiamaksusitoumuksella, kunnan tai terveyskuntayhtymän maksusitoumuksella, sekä vakuutusyhtiöiden että valtiokonttorin maksamana.

Lasten neurologinen fysioterapia

Tavoitteena on lapsen liikkumis- ja toimintakyvyn tukeminen. Tarkoituksena on auttaa lasta hyödyntämään ja harjaannuttamaan omia liikkumis- ja toimintakyvyn mahdollisuuksia optimaalisesti. Fysioterapia voidaan toteuttaa vastaanotolla, lapsen kotona, koulussa tai päiväkodissa. Pääasiassa lasten neurologinen fysioterapia toteutuu Kelan avoterapiapalveluiden sopimuksella.

Painokevennetty kävely

Painokevennetty kävely on kuntoutusmuoto joka mahdollistaa kävelyn harjoittelun turvallisesti ja tehokkaasti. Meillä on käytössämme painokevennetyn kävelyn laitteisto Köyliön toimipisteessämme.

Painokevennetty kävely sopii erityisesti neurologisia sairauksia sairastavien asiakkaiden kuntoutukseen ja painokevennetyn kävelyn onkin todettu parantavan toimintakykyä mm. aivohalvauspotilailla. Kävelyn harjoittelu on turvallista tukivaljaiden ansiosta, jolla kuntoutujan omaa painoa kevennetään. Tukivaljaiden ansiosta myös fysioterapeutti voi keskittyä ohjaamaan liikettä käsillään ilman kaatumisriskiä. Suuri tila mahdollistaa vapaan ja luontevan liikkumiseen. Painokevennetyssä kävelyssä tavoitteina on kävelyn tekniikan, nopeuden ja tasapainon parantaminen. Painokevennetty kävely sopii myös ikäihmisille kaatumistapaturmien ennaltaehkäisyyn sekä alaraajaongelmista kärsivien asiakkaiden kuntoutuksen apuna.

Painokevennetty kävely sopii

 • Aivohalvauskuntoutujat
 • Alaraajaongelmista kärsivät asiakkaat
 • Leikkausten jälkeiseen kuntoutukseen (lonkka-, polvi-, ja nilkkaleikkaukset)
 • MS-tautia sairastavat asiakkaat
 • Parkinson-potilaat sekä muita neurologisia sairauksia sairastavien asiakkaiden kuntoutukseen
 • Kaatumispelosta kärsivät asiakkaatIkäihmisten kävelyn ja tasapainon harjoitteluun

Purentalihasten fysioterapia (TMD)

Purentaelimistön (leukanivelten, purentalihasten, hampaiden ja niihin liittyvien kudosten) toimintahäiriöt voivat aiheuttaa erilaisia oireita kuten leukaperien liikejäykkyyttä, leukaperien väsymisoireita, kasvokipuja, korvaoireita, huimausta, päänsärkyä tai niskakipua.  Näitä oireita pyritään helpottamaan mm. fysioterapian keinoin.

TMD-vaivat voidaan luokitella lihasperäisiin, nivelperäisiin sekä niiden yhdistelmään. TMD-diagnoosi perustuu oireiden selvittelyyn ja tarkkaan tutkimiseen. TMD-hoidon ennuste on yleensä hyvä. Ensi vaiheessa suositellaan asiakkaan informoimista, kotihoito-ohjeiden antamista, tulehduskipulääkkeiden- ja lihasrelaksanttien käyttöä sekä purentakiskon valmistusta.

Köyliön Fysioterapiassa purentaelimistön vaivoja hoidetaan:

 • leukanivelen manuaalisella mobilisaatiolla
 • lihasten pehmytkudoskäsittelyllä ja venyttelyllä
 • terapeuttisella harjoittelulla (asiakas saa aina mukaansa kotiharjoitteluohjeet )
 • lämpö- ja kylmähoidoilla
 • TNS-sähköstimulaatiolla ja ultraäänihoidolla

Mahdollisimman hyvän hoitotuloksen saavuttamiseksi pyrimme fysioterapia-hoidossa yhteistyöhön hammaslääkärin kanssa. Hammaslääkärin lähetteellä ei saa Kela-korvausta. Sen sijaan tavallisen lääkärin lähetteellä suoritetusta hoidosta saa Kela-korvauksen. TMD-hoitoarvioon/hoitoon voi tulla myös ilman lähetettä. Vastaanotot molemmissa toimipisteissämme, Köyliössä ja Säkylässä.

Lisätietoja antaa ft Hanna Saarenketo ja ft Minna Suojanen

Lantiopohjalihasten fysioterapia

Virtsankarkailuun apua fysioterapiasta

Ponnistusinkontinenssi
Virtsankarkailua nauramisen, yskimisen, aivastuksen tai muun ponnistuksen yhteydessä

Pakkoinkontinenssi
Tiheävirtsaisuus, virtsapakko ja lisäksi ponnistukseen liittyvää karkailua

Erilaiset lantiopohjan kiputilat
Lantiopohjan ohjattu lihasharjoittelu on vaikuttava hoito kaikissa inkontinenssin muodoissa; sen tehokkuudesta hoitomuotona on tutkimuksissa saatu hyviä tuloksia (vahva A-luokan näyttö).

Terapia sisältää

 • Testauksen EMG-laitteen avulla
 • Lantiopohjalihasten toimintakyvyn harjoittelua EMG-biopalautteen avulla
 • Tarvittaessa heikkojen lihasten sähköstimulaatiota
 • Kotiharjoitusohjelman
 • Pakkoinkontinenssissä ja kiputiloissa rauhoittavaa/rentouttavaa sähköstimulaatiota.

Sähköhoidon vasta-aiheet:

 • Raskaus
 • Kuukautisvuoto
 • Tulehdus
 • Sydämen tahdistin
 • Dementia

Hoitoa ei estä lonkkaproteesi, kierukka tai hormonirengas.

Käytännön tietoa asiakkaalle: asiakas asentaa elektrodin itse asiakas – WC:ssä, terapiatilanteessa asiakas on koko ajan pukeutuneena.

Lisätietoja antaa ft Hanna Kuivinen

Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian yksi erikoisosaamisalueista. Sitä voidaan käyttää yksinään kuntouttavana fysioterapian muotona tai muun fysioterapian osana/tukena.Psykofyysinen fysioterapia sopii erityisesti psyykkisesti painottuneissa ruumiillisissa jännitystiloissa; kuten stressissä, upumuksessa, erilaisissa kriiseissä, masennuksessa, syömishäiriöissä ja muissa psyykkisissä sairauksissa, mutta sairaus täytyy olla lääkärin kontrollissa tai lääkkeillä hallinnassa esim skitsofrenia, kaksialainen mielialahäiriö.

Terapian tavoitteena on positiiviset onnistumisen kokemukset, liikunnalliset harjoitteet hyvän olon tuottajana, vuorovaikutustaitojen edistäminen, oman kehon hahmotuksen ja hallinnan kehittäminen, itsetunnon ja –luottamuksen parantaminen.

Terapia sisältää kehon hahmotus- ja hallintaharjoitteita, itsetuntoa ja –varmuutta edistäviä harjoitteita, erilaisia rentoutustekniikoita, hengitysharjoituksia, fyysisiä harjoitteita kuten aktiivisuutta lisääviä tai aggressiivisuutta vähentäviä harjoitteita.

Psykofyysiseen fysioterapiaan voi tulla lääkärin lähetteellä, jolloin voimme hakea Kelalta osan kustannuksista suorakorvausmenettelyllä.

Lisätietoja antaa ft Hanna Kuivinen

Akupunktio

Länsimaisen lääketieteen Akupunktuuri on yleistynyt fysioterapeuttien käyttämänä hoitomuotona tuki- ja liikuntaelimistön vaivoissa.

Akupunktio vaikuttaa kipuun, särkyyn sekä lihasten ja koko kehon rentoutumiseen.

Akupunktiota annetaan akuuteissa tilanteissa yleensä 1-2x viikossa ja useimmiten noin 5-10 hoitokertaa riittää. Tämä tietenkin on erittäin yksilöllistä ja toteutuu tapauskohtaisesti. Voimakkaissa kiputiloissa akupunktio on erittäin hyvä ensimmäisillä hoitokerroilla (2-3x) rentouttamaan kivun aiheuttamaa jännitystilaa, jolloin on monesti manuaalisin keinoin mahdotonta koskea asiakkaaseen. Muutaman akupunktiokerran jälkeen on mahdollisuus toteuttaa perinteistä fysioterapiaa tuloksellisesti. Akupunktiosta avun saaneet monesti ylläpitävät tilannetta ottamalla muutaman kerran vuodessa akupunktiota joko säännöllisin väliajoin tai muutaman kerran jaksoissa vuoden aikana.

Akupunktuurihoito edellyttää osaavan neulottajan. Suomessa fysioterapeutit käyttävät lähinnä tuki- ja liikuntaelimistön vaivojen hoidossa.

 • Akupunktuuri lievittää kipua ja rentouttaa lihaksia jolloin voidaan siirtyä nopeammin aktiivisiin harjoituksiin.
 • Erilaisia päänsärkyjä, esimerkiksi migreeniä, on hoidettu hyvin tuloksin akupunktiolla.
 • Hyviä tuloksia on saatu ennen – ja jälkeen leikkausta annetulla neulahoidolla.

Akupunktioon liittyy usein myös myönteisiä oheisvaikutuksia, kuten unen laadun, vastustuskyvyn ja aistitoimintojen parantuminen, yleinen rentoutuminen, stressin ja ummetuksen helpottuminen, hormonitoiminnon normalisoituminen ja allergiaoireiden väheneminen.

Lisätietoja antaa ft Eeva Vartia ja ft Hanna Kuivinen

Kinesioteippaus

Kinesioteippauksesta tukea kuntoutukseen

Kinesioteippaus on tällä hetkellä maailmalla mielenkiintoa herättävä koulukunta. Kinesioteippauksen kehitti japanilainen kiropraktikko Kenzo Kase 1970-luvulla, huomatessaan ihon liikuttamisen vaikuttavan nivelen liikelaajuuteen ja koettuun kipuun. Menetelmä levisi Soulin olympialaisten myötä Pohjois-Amerikkaan ja 90-luvun loppupuolella Eurooppaan. Teippaustekniikoiden kehittelyjen myötä menetelmää käytetään nykyään monenlaisiin fysioterapian osa-alueisiin, mukaan lukien TULE-ongelmat, arven hoito, lymfaödeema ja pediatria. Kinesioteippausta käytetään yleisimmin vähentämään kipua ja lisäämään liikkuvuutta sekä lihasvoimaa. Menetelmää voidaan käyttää tukemaan elimistön omaa parantamisprosessia mm. verenkierto- ja lymfajärjestelmän sekä neurofysiologisten tekijöiden kautta.

Nivelen mekaniikan osalta kinesioteipillä voidaan lisätä nivelen liikkuvuutta, ohjata niveltä toimimaan mekaanisesti oikein tai tuoda niveleen tarvittaessa tukeakin vetämällä teippi kireälle, tai asettamalla useampia teippikerroksia. Kinesioteippausta voidaan pitää kuitenkin enemmän sensorisena, kun taas perinteisen urheiluteippauksen toimintaperiaate on luonteeltaan lähinnä mekaaninen.

Käytettävä teipin määrä on perinteiseen urheiluteippaukseen verrattuna selvästi pienempi. Kinesioteippauksen etuja ovat mm. laaja käyttöalue, hyvä hinta-vaikuttavuus suhde, käyttönopeus ja helppokäyttöisyys. Vaikutusmekanismit vaihtelevat sen mukaan, mitä tekniikkaa käytetään.

Kinesioteippauksen teoreettisia vaikutuksia

 • Kipu lievittyy
 • Liikkuvuus lisääntyy
 • Lihasvoima kasvaa
 • Heikentynyt verenkierto ja imunestekierto vilkastuvat
 • Fibroottinen kudos (arpi) pehmenee
 • Nivelmekaniikka paranee ja opitaan oikea liikemalli
 • Nivelen tuki lisääntyy
 • Lihaksen tonus normalisoituu
 • Lumevaikutus

Faskiamanipulaatio

Faskiamanipulaatio-menetelmä (FM)  on italialaisen fysioterapeutin, Luigi Steccon 40 vuoden tutkimuksen ja kliinisen työn tulos. Pääasiallinen huomio tässä menetelmässä kohdistuu lihasten, syvän faskian ja sen osatekijöiden väliseen toiminnalliseen suhteeseen.

Faskiamanipulaatio® -menetelmä esittelee kokonaisen  biomekaanisen mallin, joka auttaa tulkitsemaan faskian osuutta muskuloskeletaalisissa (tuki-ja liikuntaelimistöön liittyvä) toimintahäiriöissä. Tämän manuaalisen menetelmän  perusajatus on tunnistaa tarkka, paikallinen  faskian alue, joka liittyy tiettyyn rajoittuneeseen  liikkeeseen. Kun rajoittunut tai kivulias liike (suunta) on löydetty, tunnistetaan paikallinen  faskiassa oleva alue ja tätä tarkasti määritettyä faskian aluetta manipuloimalla voidaan palauttaa liikkeen laajuus ja kivuttomuus.

Lisätietoja:
Kaikki fysioterapeuttimme käyttävät faskiamanipulaatio tekniikoita osana fysioterapiaa, mutta kokonaisvaltaisesta faskiahoidosta lisätietoja antaa ft. Eeva Vartia

Käden terapia

PABLO terapialaitteiston ohjaimia

Hyödynnämme monipuolista ammattiosaamistamme käsiterapiassa.

Käytössämme on yleisempien fysioterapiamuotojen lisäksi myös PABLO terapialaitteisto, jossa voidaan harjoittaa monipuolisesti käden toimintaa.

PABLO terapialaitteistoa käytetään ensisijaisesti neurologisessa kuntoutuksessa, mutta myös muille kuntoutujaryhmille, joilla on toimintahäiriöitä yläraajan liikkeessä, tarttumisessa, tarkkuudessa tai kokonaisvaltaisesti kehonhallinnassa ja tasapainossa.

Fysioterapeutti ohjaa terapialaitteiston kanssa tehtävää terapiaa
Fysioterapeutti ohjaa terapialaitteiston kanssa tehtävää terapiaa